Zdrava prehrana

Ostajamo v èasih, ko se dan drastièno skraj¹a, èas je nevarno zmanjkalo, nimamo èasa za bistvene stvari. Pogosto se na to odziva tudi va¹a domaèa prehrana.

Priprava zdravih obrokov v blokuV zasedenosti pozabimo, da bi jedli nekaj dragocenega, pogosto se odpravimo na kraj¹i obrok v mestu, ki v smislu prehranjevanja pu¹èa veliko mo¾nosti za ¾eljo. Na sreèo obstajajo pametne re¹itve, ki bodo bistveno izbolj¹ale postopek priprave obrokov v bloku. Elektrièni zelenjavni rezalnik je enak s temi objekti. Kot ¾e samo ime pove, zagotavlja fino rezanje zelenjave, ne da bi se bilo treba zana¹ati na tradicionalne ribe. Vsi vemo, kako utrujena je rjava korenje. Ne bomo ga mogli pripraviti, ne da bi jo iskali v najkraj¹em mo¾nem èasu. Elektrièni zelenjavni rezalnik je naprava, ki v delèku sekunde spremeni na¹o zelenjavo v palice, rezine in jih celo nariba na ka¹o. Vse to ne bo le hitro, temveè bo skrbelo tudi za zbiranje ostankov iz celotne kuhinje. Njegovo delovanje bo izpiralo le nekaj elementov pod tekoèo vodo.

Kak¹en bi moral biti dober elektrièni rezalnik zelenjave?Te bi morale biti praktiène velikosti. Naprava mora imeti zadostno moè in imeti tudi veè vrst strgal, ki jih lahko enostavno zamenjamo glede na potrebe. Rezila v izmenljivem ribezu morajo biti zadovoljna z nerjaveèim jeklom, s èimer se zagotovi higienska in ¾ivljenjska doba objekta. Mi lahko in bodimo pozorni na to, ali stroj deluje tiho, pa tudi, ali ga je mogoèe enostavno umiti. Elementi ne vsakega rezalnika bodo primerni za pranje v pomivalnem stroju, zato je vredno plaèati odgovornost v navodilih. Elektrièni rezalnik zelenjave v trenutku oèi nam bo pomagal spraviti slastne solate, solate in naribati krompir za palaèinke. Zdravi, hranljivi obroki ne bodo veè dosegljivi.