Sivkasta barva las

Moja neèakinja je zelo v¹eè igrati z lasmi, jo lahko ujame¹ ure in jo poèasi. Prav tako je resnièno zavezana, da lahko, èe hoèe, da vse izgleda kot perfektno, lahko petkrat poravna eno pleteno vrvico, da jim na njih pritrdi lase ali pa jih zatakne. Zelo vrednoti ¹olske predstave in jih uresnièuje. Njena nedavna vloga Princesa pasti je bila prijetna in morala je imeti popolno prièesko in obleko. Na prvem mestu se je njena mama zapletla v nekaj pletenica s trakovi, ki so jim pritrjeni. Kasneje ta oèarljiva deklica je rekla ne, ne, in ¹e vedno ne enkrat. Bom videti lep¹e v stanovanjih ... in to se je zaèelo. ©tirideset in pet minut overclocking in modeliranje. Èudovito je izgledala kot dobra princesa. In kako so se torej gostje z aristokrati premaknili dovolj hitro. Ne zaupam zadnjemu, bilo je skoraj dve uri od zaèetka sestavljanja. Neprièakovano ... popolnoma spremenila zamisel, v njenem slogu pa je sli¹ala malo veè "nieeee, ne maram, ne spomnim se nièesar v princesi, najveè slu¾kinje". Svojo prièesko je spra¹evala, zlo¾ene dlake v vlogah ohlapne koke. Na poroki, kot je rekla zgoraj, zdaj imamo znanje o izdelavi las, potem pa se je zadnja popolnoma iztekla. Njena mati, na eni strani, od nove in v dvajsetih minutah je bila pripravljena.

Preverite, kje kupiti lasnice