Rok blagajne

Ko bomo prodali izdelke ali storitve za delo posameznikov (tistih, ki ne poslujejo, nam bo pomagal blagajna ali fiskalni tiskalnik. Po nakupu je registracija fiskalne naprave in fbalizacija izredno pomembna. Vsi postopki v zvezi z blagajno bi morali biti končani v dveh mesecih po njenem nakupu.

Vlogo pri vodji pristojnega davčnega urada je treba predložiti, preden začnemo beležiti prodajo na davčnem znesku. Kaj je treba vključiti v takšno prijavo? Najprej bi morali napisati, kakšno bo skupno število blagajn, ki se uporabljajo v pisarni. Navesti morate tudi naslove krajev, kjer se bodo uporabljali.Uredba ministra za finance z dne 29. novembra 2012 natančno ureja, kako je treba predložiti blagajne. Skupaj z njim najpozneje na dan izgube, primerne za umik iz blagajne, namesti več kot polovico blagajn, o katerih je poročal vodja davčnega urada. Skupaj s sprednjim delom prihodnjega meseca bi morale biti v evidenco vključene tudi druge blagajne.Kot smo že poročali in namestili blagajne, bi morali izvesti njihovo fiskalno ureditev. Potrebno je, če nameravamo uporabljati blagajne in tiskalnike kot gospodarsko vlogo.

https://prime-c.eu/si/

Kaj je fiskalizacija blagajne? O dodelitvi davčnega modula (davčna številka v spomin blagajne. Prepričajmo se, da obstaja torej enkratno, stalno in trajno delovanje. Zlasti je pomembno, da fiskalnost blagajne v strokovnem sistemu opravi serviser. V primeru napake bo napačno razveljavilo slabo fiskalizacijo, koristno bo kupiti novo blagajno, kar je velik strošek. Zahvaljujoč fiskalizaciji blagajne jo bo mogoče izvajati v fiskalnem sistemu. Dnevna poročila, ki vsebujejo oglase za gradivo za dnevno prodajo, se shranijo v spomin blagajne.Po davčni potrditvi blagajne jo je treba v sedmih dneh sporočiti vodji ustreznega davčnega urada. Tako boste pridobili registracijsko številko.