Razvoj eipov intel

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Najučinkovitejše sredstvo za izgubo teže

Noseènost, sreèen porod in pozneje vzgoja otroka so najsreènej¹a obdobja v ¾ivljenju vsakega posameznika. Prihodnje matere se veselijo dneva, ko bodo sli¹ale srèni utrip zarodka. Potem je za njih znak, da otrokov razvoj poteka v zanimivi smeri in da jih na izviren naèin zavedajo, da so pod srcem na¹ega prihodnjega ljubljenega potomca. Drage bodoèe matere, ne izpostavljajte se stresu, èe zdravnik pri prvem ultrazvoku ni sli¹al srènega utripa va¹ega otroka. V zgodnjih fazah fetalnega razvoja so spremembe zelo hitre, praktièno iz dneva v dan, prvi srèni utrip pa je ¹e dodaten za razumevanje 21. dne noseènosti.

Na zaèetku otrokovo srce ne spominja na organ, ki nam je znan. V zgodnjih fazah fetalnega razvoja je to le vrsta cevi, ki èrpa kri. Po drugi strani pa bo okoli 14. tedna noseènosti pomembno na koncu otrokovo srce (skupaj 6 mm, da jih boste lahko videli v iskanju ultrazvoka. Na ¾alost bo ¹e vedno premajhen, da bi cenil njegov pomemben razvoj. Da bi pravilno ocenili razvoj otrokovega srca, je priporoèljivo poèakati do 20 tednov noseènosti, ko srce nerojenega otroka dose¾e velikost 20 mm.

Ko gre za slu¹anje srènega utripa, bo to mogoèe skoraj takoj po 11. tednu noseènosti, vendar le s pomoèjo posebne opreme, ki je oblikovana tako, da pretok krvi pretvori v zvok. Vendar pa je pravilen utrip srca z uporabo stetoskopa dodaten ¹ele po prehodu 18. tedna noseènosti. Vredno je poèakati na to komponento - nikoli ne boste pozabili na srèni utrip prvega otroka.

V celotni noseènosti kri ploda ni dosegla pljuè otroka. Tako je bil znak otrokovega razvojnega telesa, da se je treba v trenutku za individualno dihanje osredotoèiti na ta pomemben razvoj organov. Tako bo otrokovo srce popolnoma razvito ¹ele med obdobjem dobave. S tem izrazom bo v doloèenem trenutku na razpolago poslu¹anje srènega utripa ploda. Vse kar morate storiti je, da ne¾no polo¾ite uho na otrokove prsi.