Preventivni zdravni ki pregledi ki so v postopku

Osnovne preventivne analitske teste je treba opraviti enkrat letno, ne glede na starost. Prilagodi se njihovi morfologiji in preiskavi krvi. Prav tako je vredno preuèiti raven holesterola v naravi in sladkorju. Ti testi zagotavljajo veliko znanja o zdravju in pomagajo odkriti bolezni v zgodnji fazi. Redno jih je treba pisati, ne glede na zdravstveno stanje in stanje celotnega telesa.Ustrezne informacije o znanstvenih raziskavahZnanstvena vpra¹anja je treba doseèi na prazen ¾elodec. Zadnji dan je treba veèerjo pojesti najkasneje do 18.00, previsoki in pozni obroki pa poveèajo raven holesterola in glukoze v krvi. Morfologija je biokemièna analiza krvi. Posledica je ugotovitev, ali je krvna sestava pravilna in ali se telo ne premika vnetja (to je omenjeno v OB indeksu.Testiranje sladkorja

Testiranje ravni sladkorja (glukoze v krvi se izvede na istem vzorcu, ki je naroèen v morfologiji. Pravilen rezultat se konèa v stenah 70-00 mg / dL.Po 40. letu starosti je dobro redno izvajati tudi lipidogram. Iz nje lahko spoznate skupno raven holesterola v krvi, tudi z HDL in LDL, ali okusnim in ¹ibkim holesterolom. Pravilno je, da je LDL (slab holesterol najbolj krut in obstaja tveganje za aterosklerozo. Lipidogram obve¹èa tudi o stanju trigliceridov ali ma¹èob, ki so zelo te¾ke za èlove¹ki cirkulacijski sistem (v osnovi je njihovo ¹tevilo pod 150 mg / dL.Test urina

OstelifeOstelife - Boleèine v sklepih in hrbtenici. Premakni se brez meja!

Vsako leto je vredno preuèiti tudi urin, ki vam omogoèa preverjanje delovanja ledvic in celotnega urinarnega trakta. Potrebno je in rentgenski (rentgenski pljuè v projektu, da bi odkrili mo¾no tuberkulozo, kar je spet zelo te¾ko. Pomemben je tudi bistveni ultrazvok trebu¹ne votline. stanje jeter, ¾elodca, ¾olènika, mehurja, dvanajstnika in trebu¹ne slinavke.