Prah z drazilnim ucinkom

Proizvodne tehnološke procese spremlja emisija prahu, zlasti med pridobivanjem surovin, drobljenjem, mletjem, mešanjem in sevanjem. Industrijski prah poleg hrupa najbolj ogroža zdravje ljudi, ki delujejo v takšnem okolju.

Prah zaradi vpliva na zdravstveno obliko šteje:- dražilni prah,- strupeni prah,- alergeni prah,- rakotvorni prah,- fibrozirajoči prah.Osnovno dejavnost v skupini, ki onesnažuje prah, je mogoče preprečiti z edinstveno in socialno zaščito pred prahom.Zaščita posameznika vključuje:- polmaske za enkratno uporabo,- pol maske z zamenljivimi filtri in absorberji,- maske z zamenljivimi filtri in absorberji,- čelade in zaščitne nape.Skupna zaščita pred prahom vključuje: prezračevalne in prezračevalne sisteme, sisteme za odpraševanje na kraju samem, prosto stoječe puhalnike in ventilatorje.Naprave za odpraševanje se delijo na: zbiralnike suhega in mokrega prahu.Pogosto uporabljeni zbiralniki prahu so: komore za usedanje, zbiralniki prahu s filtracijsko plastjo, cikloni in multicikloni, elektrostatični usedalniki, mokri zbiralniki prahu.Odlagalne komore so eden najbolj naravnih zbiralnikov prahu z nizkimi gradbenimi stroški. Prednost te rešitve je nizka učinkovitost zbiranja prahu in jih običajno uporabljamo pri mešanju z lastnimi zbiralniki prahu. Filterski zbiralniki prahu imajo veliko resno učinkovitost. Koristna v sektorjih keramike in metalurgije je ena izmed izbranih metod odpraševanja. Vlažni zbiralci prahu uporabljajo vodo v objektu za nevtralizacijo nastalega prahu. Stranski učinek so odpadne vode, ki nastanejo pri prenosu nečistoč v tekočine. Za potencialno eksplozivna območja, za katera morajo biti odpraševalne naprave certificirane, je treba uporabiti posebne, posamezne rešitve.Na izbiro naprave za odpraševanje, povezane z industrijo, obstaja tudi posebna nevarnost.