Opomin in kazen

Obstajala je toèka, v kateri so pravne blagajne zahtevale zakonske norme. Potem so tu ¹e elektronske naprave, ljudje, ki bele¾ijo dohodek, in vsoto davka, ki ga je treba plaèati zaradi neprodaje. Za njihov primanjkljaj je lahko delodajalec kaznovan z veliko denarno kaznijo, ki daleè presega njen vpliv. Nihèe ne ¾eli tvegati nadzora in kazni.Pogosto si je mogoèe predstavljati, da se gospodarsko delo opravlja na precej nizkem obmoèju. Podjetnik prodaja na¹e materiale v gradbeni¹tvu, v trgovini pa jih veèinoma skladi¹èi le edini prostor, kjer je miza. Blagajne so enako dragocene, kadar butik zavzema velik poslovni prostor.Torej je eden v obliki ljudi, ki so vkljuèeni v terensko knjigo. Te¾ko si je predstavljati, da delodajalec nameni veliko vsoto denarja in vse potrebne zmogljivosti za njegovo popolno uporabo. Vendar pa so se pojavili na trgu, prenosne fiskalne naprave. Prikazujejo majhne dimenzije, zmogljive baterije in enostavno upravljanje. Videz je podoben terminalom za izdajo s plaèilno kartico. To jih naredi kot prvo re¹itev za vlogo v prostorih in zato, na primer, ko se moramo osebno obrniti na prejemnika.Finanène naprave so primerne tudi za nekatere pri nakupu, vendar ne za lastnike. Zahvaljujoè blagajni¹ki blagajni, ki je natisnjena, ima mo¹ki prilo¾nost, da se prito¾i na plaèano storitev. V krizi je ta izjava edini dokaz na¹ega nakupa storitve. Obstaja tudi potrditev, da delodajalec opravlja pravno delo in ohranja pav¹alni znesek od materiala in storitev, ki se prodajajo. Ko dobimo prilo¾nost, da se fiskalne jedi v butiku izkljuèijo ali ostanejo neuporabljene, jih lahko prijavimo v pisarno, ki bo proti lastniku sprejela podobne ukrepe. Nato je ogro¾en z luskasto visoko in ¹e bolj pogosto celo v mislih.Blagajne obravnavajo tudi lastnike, da preverijo svoje finance v podjetju. Za vsak dan je natisnjen dnevni povzetek, ob koncu meseca pa imamo mo¾nost natisniti celotno izjavo, ki nam bo pokazala, koliko denarja smo podrobno izdelali. Zahvaljujoè temu lahko zlahka preverimo, ali kdo od gostov krade svoj denar ali pa samo, ali je njihova trgovina topla.

Glej blagajne