Nevarnosti eksplozije plina

Nevarnost eksplozije na delovnem mestu ali v drugih javnih prostorih je zadeva, za katero ni verjetno, da se bo zmanjšala. Gradbeno pravo zahteva številne zaščite pred eksplozijami v takšnih okoliščinah in se ne drži, verjetno pa je osnova za resno tragedijo. Apartmaji z ustrezno izpostavljenostjo cesti eksplozije so različne rastline in proizvodne hale. Vse je tam, da je težko doseči katastrofo: koristni so vnetljivi plini iz visoko zmogljivih valjev, viri ognja, pogosto nezadostno prezračevanje. Vse to je za možnost eksplozije.

Na zgoraj opisanih poljih je treba sprejeti posebne varnostne ukrepe. Redno so redni pregledi organizacije in izbire vseh nepravilnosti redno. Če se ščetke v električnem pogonu porabijo kot dokaz, bo v njem nastala velika iskra, ducat ali večkrat dlje kot pri običajnem delu. Vključujemo tudi podroben nadzor vseh jeklenk in posod, ki vsebujejo vnetljive alkohole in snovi. Polnilni valj z eksplozivnim plinom ga je lahko hitro napolnil, tako da je prišel do eksplozije. Čeprav je treba pline običajno mešati z zrakom v dejanski koncentraciji, da lahko vstopim v eksplozijo, tega dejstva še vedno ne zanemarjam.

Še ena stvar pri varovanju je zagotoviti posebne svetilke in dodatna stikala za luči. Vsaka osvetlitev razsvetljave povzroči, da iskra skoči v stikalo, do povečanja porabe toka svetilke v odločilnem času njegove vloge. Deluje tudi z žarnicami in fluorescentnimi sijalkami. Takšna iskra je dovolj za sprožitev eksplozije v prisotnosti gorljivega plina. Uporaba posebnih eksplozijsko varnih svetilk in stikal močno zmanjša tveganje, vendar je najpomembnejše vprašanje varno skladiščenje plinov in vnetljivih in eksplozivnih snovi.