Fox kolesarska oprema

Cestno kolesarjenje je resen ¹port, ki je neposreden ¹tudent v skoraj vsaki starostni skupini. Veèina kolesarjev uporablja dvokolesnike samo spomladi, saj je moèan in dostopen naèin dostopa do znanosti in institucij, pozimi pa zaradi te¾kih razmer na ulici ¾elijo obupati na avtomobile in javni prevoz. izbolj¹anje razmer na ulicah, ki so pomembne z bogastvom in radostjo za uporabo dvokolesnih vozil skozi vse leto, ne samo v obdobju kolesarjenja. Kaj je razlog, da se opremite tako, da je tudi cesta na vozilu pozimi dra¾ja?

Ustrezna oblaèila. Ne varajte po pravilih toplega pla¹èa ali jakne, ravno nasprotno. Normalno kurta bo povzroèilo (¹e posebej pri premikanju kolesa veliko ¹tevilo kilometrov, va¹e telo je precej prepoteno, znoj, ki se izsu¹i pod jakno, pa bo uèinkovito omogoèil ohladitev telesa. Najuèinkovitej¹a re¹itev v tej konfiguraciji je, da se opremite s termoaktivnim spodnjim perilom. Njena naloga je prena¹anje odveène vodne pare in vlage iz na¹ega telesa, tako da ne bomo prepoznali obèutka mokrosti in edini ne bomo videli mraza. Poleg tega imajo nekatere termoaktivne spodnje perilo nekak¹no membrano, ki je namenjena za za¹èito telesa pred mrzlim vetrom. Prav tako morate zaloge na zimske èevlje tudi imeti mo¾nost, da dodatni par nogavic. Osebno priporoèam nogavice z najvi¹jim odstotkom volne, zaradi tega, ker ne bomo imeli hladu. Prav tako je vredno razmisliti o rokavicah za kolesa. Dobra podjetja ponujajo dvoslojne rokavice: prvi sloj je zato vodoodporen, drugi pa uèinkovito zadr¾uje toploto v rokah.Priprava kolesa. Tako kot avto, kolo in potrebujem posebne zimske dodatke, ki nam bodo omogoèili elegantno in estetsko potovanje. Najprej so to zimske pnevmatike in blatniki, v ekstremnih razmerah pa veriga. Ne morete in pozabite, da v zimskem èasu mrak pada precej hitreje, zato boste potrebovali koristno razsvetljavo in refleksijo.

Hallu Motion

Imam mo¾nost, da je zgornji vodnik zavedel, da se kolesarji ne zavedajo, da se èas kolesarjenja ne konèa popolnoma s padcem prvega snega in je pomagal pri odloèanju, kateri dodatki potrebujemo za varno uporabo tega transportnega materiala ne glede na vreme. Konec koncev, kolesarjenje ni le zabavno, temveè bolj ¹portno, zaradi èesar bomo ostali zdravi dlje.