Dolznost davcnih blagajn 2016

Upravljamo s trgovino, v kateri beležimo prodajo s pomočjo blagajn. Zelo pogosto želijo kupci dati za kupljeno blago v tuji valuti, predvsem v evrih. Ali je mogoče davčni znesek registrirati v tuji valuti?

Multilan ActiveMultilan Active Uèinkovit naèin za izbolj¹anje kakovosti zvoka

V pogodbi s čl. 111 oddelek 3a točka 1 zakona o DDV morajo davčni zavezanci za DDV z vodenjem evidenc z uporabo blagajn natisniti potrdilo ali račun pri vsaki prodaji in upravljati s tiskanim dokumentom stranki.

V 10. odst. 1 točka 14 Uredbe o tehničnih pogojih, podobno kot v 8. odst. 1 točka 14 uredbe o blagajnah, ki vključuje podatke, ki jih je treba izbrati na davčnem računu, moramo nujno označiti valuto, v kateri se prodaja, vsaj za celoten znesek bruto prodaje.

Ključna merila in tehnični pogoji, ki jih želijo imeti blagajne, pa so shranjena v poglavju 2 uredbe o tehničnih pogojih.

Da, v znanosti, odstavek 14. odst. 1 te določbe mora biti med drugim tudi program za prodajo v interesu funkcija: omogočiti zavezancu, da spremeni ime valute, v kateri je prodaja registrirana, ali njeno okrajšavo, ter da vnaprej programira dano spremembo z vnosom datuma in ure spremembe; prihranite trenutek in čas začetka vodenja prodajnih evidenc v različnih valutah v fiskalnem zavedanju, pa tudi pretvorbo vsote bruto zneska prodaje v tuje valute, rezultat pretvorbe, vključno s poravnavo stroškov in plačil, ki se želi sprožiti na fiskalnem računu po fiskalnem logotipu z logotipom danih enot ; pretvorba mora biti izvedena z natančnostjo najmanj šest decimalnih mest, učinek pretvorbe pa mora biti zaokrožen na dve decimalni mesti.

In za okrajšavo imen tujih valut so vzeti poimenovanja, ki jih uporablja poljska banka Poljske.

Če želi torej zavezanec prodati izdelke za delo potrošnikov, ki plačujejo pristojbino v tuji valuti, potem mora praviloma obstajati blagajna, opremljena s položajem, ki bo omogočil menjavo menjalnega tečaja.

Iz obrazca, ki je bil v anketi konstanten, je mogoče sklepati, da se nagrada za kupljeno blago načrtuje v evrih, saj bo vrednost prodaje navedena v zlotah. Predpisi, ki urejajo DDV, ne urejajo vprašanja, kakšen menjalni tečaj moramo sprejeti, da znesek PLN pretvorimo v EUR.