Diagnostiena oprema kts

Kaj je kolposkop?

Kolposkop je ¹e vedno raz¹irjena diagnostièna naprava, ki se uporablja pri ginekolo¹kih pregledih. To je specializirano orodje, ki zaradi kombinacije visoke vrednosti optiènega sistema z loèeno koaksialno osvetlitvijo omogoèa temeljit pregled intimnih delov telesa ¾ensk, ki so izpostavljene nevarnim boleznim. S kolposkopom lahko prenesete do 400x poveèavo slike.

Kolposkop in njegova uporaba

Kolposkop se uporablja za kolposkopijo, to je pregled povr¹ine materniènega vratu skupaj s kanalom, pa tudi vagine in vulve v projektu za odkrivanje sprememb, ki bi lahko govorile o predkliniènih oblikah raka materniènega vratu. Ugotovljeno je, da je natanènost diagnoze, ki jo opravi kolposkop, od 79 do skoraj 97% glede na njeno obliko.

Kako ka¾e kolposkopski pregled?

Kolposkopija je neboleè pregled, ki se opravi, ko bolnik poèiva na ginekolo¹kem stolu. Na samem zaèetku pregleda zdravnik vzpostavi poseben spekter za bolnika, ki pomaga odkriti vaginalni del materniènega vratu. Po pritrditvi se v vagino dostavi spekulum s prosojnimi stenami, za katerim se pregledujeta vaginalna stena in velikost materniènega vratu pri znatni poveèavi pod visoko svetlobo. Kolposkop s pomoèjo kamere vam omogoèa, da zabele¾ite pregled in ga shranite na profesionalni zaslon, hkrati pa shranite in natisnete za bolnika, ko boste uporabili tudi medicinsko dokumentacijo in diagnozo.